COMPTE BANCÀRIA

El pagament de la QUOTA ESCOLAR de la COOPERATIVA del proper CURS 2018-2019 es pot efectuar a partir de la present data.

Cal que tingueu en compte els següents aspectes:

La quota per al curs 2018-2019 és de 294 €

El termini per pagar la totalitat de la quota és 7 setembre 2018

Aquest dia han d'estar els 294 € pagats, si no és així, els nens/as no podran gaudir ni de llibres ni de material escolar.

Com cada any les famílies que no puguin fer front a la totalitat del pagament podran pagar la quota fraccionant-la posant-se en contacte amb la Junta de L'AMPA i signant un compromís de pagament.

Important: Nom del alumne i curs

El pagament haurà de ser per transferència

BANKIA

 IBAN : ES09 2038 6901 5660 0002 2145

 

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com mental es produeixin d’una manera adequada, és imprescindible facilitar una alimentació que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa.

Mes informació aquí

MENÚS DEL MES

Links d'interés

Enllaç web Blog Cal Músic

Enllaç web Menjares

Enllaç web Kids&Us Mollet

Enllac web FaPaC
 

Contactes